Náš tím

Náš tím tvoria odborníci s ktorými máme úzku spoluprácu a zastávajú naše hodnoty. Kultúru nie len zdielajú ale ju aj tvoria.

Keteb > Náš tím

Ján Tóth

Ján Tóth

CEO

“Nikdy som nevidel naozaj kvalitnú prácu, ktorá musela byť urobená rýchlo, na dobré veci treba mať čas.”

Na Slovensku je málo počuť o dobrých lídroch a spokojných zamestnancoch. Ľudia sú nútení sami si hľadať dôvody prečo pracovať. Žiaľ realita tejto doby ukazuje, že najčastejšia motivácia je prežiť. Ja dnes vidím Keteb ako príležitosť autenticky dokázať, že aj odborná, častokrát náročná práca architekta a jeho tímu, môže byť ukážkou toho, že pracovať neznamená prežívať. Výsledkom našej práce je zmena. Naša prítomnosť v akomkoľvek projekte zásadne ovplyvňuje kvalitu výsledného diela a je zárukou jeho vysokého štandardu. Naši partneri a zamestnanci majú chuť sa zlepšovať, posúvať svoje hranice a zvyšovať kvalitu života našim klientom a v konečnom dôsledku nám všetkým. Ako lídrovi mi záleží na kvalite života mojich zamestnancov. Verím, že o firemnú kultúru a vášeň k práci sa je potrebné starať a neprestajne ju obnovovať. Som nadšený z budúcnosti, ktorá nás čaká. A už dnes sa teším na všetky výzvy, ktoré zvládneme a ľudí, ktorí budú toho súčasťou.